ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 4 ฟุต บานเลื่อน Grade B 123*53*183 ซม.
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 3 ฟุตเตี้ย กระจกใส Grade B 91.5*53.5*120 ซม.
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนกระจกเงา เตี้ย Grade B 91.5*56*122.5 cm
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนกระจกเตี้ย Elegant WD-SLA3MINI 91.4*53.2*130 cm
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนทึบเตี้ย WD-SLB3MINI Elegant 91.4*53.2*130 cm
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต WD-SLA4 Elegant 121.8*53.2*183 ซม.
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด (กระจก) WD-LKA2 Elegant 91.4*53.3*183 ซม.
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด (กั้นกลาง 4 ฟุต) เหล็ก WD-LK4C Elegant 121.8*53.2*183 cm
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด (กั้นกลาง 3 ฟุต) WD-LK2C Elegant 91.4*53.2*183 ซม.
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิดเตี้ย (กั้นกลาง 4 ฟุต) WD-LK4MINI Elegant 121.8*53.2*122.5 cm
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนทึบเตี้ย (4ฟุต) Elegant WD-LK4MINI 121.8*53.2*120 cm
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเตี้ย (4ฟุต) WD-LK4MINI Elegant 121.8*53.2*122.5 cm
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนกระจกเตี้ย (4ฟุต) WD-SLA4MINI ELEGANT 121.8*53.2*120 ซม.
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิดเตี้ย (กั้นกลาง 4 ฟุต) Grade B 121.8*53.4*122.5 ซม.
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด ตรา Elegant
ตู้เสื้อผ้าเหล็กบานเลื่อนทึบสูง 3 ฟุุต WD-SLB3 Elegant 91.4*53.2*183 cm
เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR-5316
รูปผ้าปักดิ้นทอง มยุราเกาะไม้ 35*42 ซม.
นาฬิกาไม้แกะสลักนูนต่ำ รูปนกบนบ้านต้นไม้
ภาพนางอัปสร นูนสูง 39*79 ซม.
โต๊ะรับประทานอาหาร หน้าเมลามีน ลายไม้ 75*75*75 ซม.
โต๊ะคาเฟ่ ขาเดี่ยว หน้าโฟไมกา ลายไม้ 75*75*75 ซม.
โต๊ะสี่เหลียม ขาเดี่ยว หน้าโฟเมกา 75 ซม.
โต๊ะคาเฟ่กลม หน้าฟอเมก้า สีขาว ตรา Elegant
โต๊ะขาเดี่ยวกลมหน้าโฟเมก้า 60*60*75 ซม.
เก้าอี้บาร์เตี้ย มีพนักพิง เบาะหนัง BC163S ตรา Elegant
โต๊ะบาร์กลม หน้าโฟเมก้าขาว 60*60*110
โต๊ะบาร์สี่เหลียมจตุรัส 60*60*110 ซม.
โต๊ะบาร์สูง หน้าสีดำ Elegant 75*75*110 ซม.
โต๊ะบาร์ หน้ากลม ขาเงา 60*110 ซม.
เก้าอี้บาร์ ไม่มีพนักพิง เบาะหนัง
เก้าอี้บาร์ มีพนักพิง เบาะหนังสีดำ
แผ่นชั้นตู้เหล็กบานเลื่อน 5 ฟุต
แผ่นชั้นตู้เหล็ก 2 บานเปิด
แผ่นชั้นตู้เหล็กบานเลื่อนสูง
ขาตั้งตู้บานเลื่อน 5 ฟุต ตรา Elegant
แผ่นชั้นตู้เหล็กบานเลื่อน 3 ฟุต
แผ่นชั้นตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต
ขาตั้งตู้บานเลื่อน 3 ฟุต ตรา Elegant
ขาตั้งตู้บานเลื่อน 4 ฟุต ตรา Elegant
โต๊ะเหล็กเสริมข้าง แบบมีล้อ Grade B 42*68*65 cm
โต๊ะเหล็กเสริมข้าง แบบมีขา Grade B 42*68*75 Cm
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต Grade B 154*78*75.3 cm
โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุต Grade B 92.8*67*75.3 ซม.
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต Grade B 107.5w*67d*75.3h cm
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต Grade B 123*67*75.3 cm
โต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต Grade B 138.5*67*75.3 cm
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต ตรา Elegant 123*67*75.3 ซม.
โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ฟุต ตรา Elegant
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต ตรา Elegant

                                           
Sitemap หมวดหมู่